O nás

Občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta vzniklo začiatkom roka 2011, pričom hlavný cieľ jeho činnosti predstavuje propagácia a záchrana hradu nad obcou Vinné, ako aj iniciovanie zakladania ďalších občianskych združení, v ktorých záujme by bolo zachraňovať ostatné hrady a menej známe sakrálne objekty na území historickej Zemplínskej a Užskej župy.

Pri napĺňaní svojich zámerov spolupracuje s relevantnými inštitúciami i s ostatnými občianskymi združeniami podobného zamerania.

Ruiny hradu nad Vinným súrne potrebujú pomoc, lebo vplyvom poveternostných podmienok sa zrýchľuje proces ich deštrukcie.

Vedenie združenia teda vyvíja veľkú snahu,aby daný objekt dostalo do správy, prípadne do dlhodobého prenájmu so zámerom jeho oživenia. V uvedenej súvislosti sa plánuje propagácia hradu, konzervácia resp. čiastočná rekonštrukcia, ako aj vytvorenie tradície letných hradných hier (s ukážkami stredovekých vojenských techník) i workshopov, kde by sa záujemcovia oboznámili s rôznymi stredovekými remeslami (osvojili by si základy kováčstva, tkáčstva, rezbárstva, hrnčiarstva či murárstva).

Pri obnove hradnej zrúcaniny sa budú používať pôvodné stredoveké techniky a postupy, navyše členovia združenia aj dobrovoľníci budú pracovať v dobovom oblečení.

Ak Ťa ciele nášho združenia oslovili, pridaj sa! Sme radi za každého nadšenca!

Teší sa na Teba skvelá partia milovníkov ako aj odborníkov na hrady a históriu.