Archívy autora: DuFuS

Hrad v Choňkovciach

O hrade v Choňkovciach.
Spracované podľa: Michal Slivka, Adrián Vallášek, Hrady a hrádky na východnom Slovensku.
Fotografie: www.varak.hu, heslo Alsóhunkóc.
Obec Choňkovce sa nachádza na na severovýchodnom okraji Potiskej nížiny, severovýchodne od Sobraniec. Prvá písomná zmienka je z roku 1409, v listine užského … Pokračovať v čítaní

Delenie hradu

delenie hradu skicar

V druhom zväzku Sztárayho listinára, Sztárai gróf Sztáray család okleveltára, Budapešť 1889,  pod číslom 315 nachádzame listinu z 31. decembra 1449, ktorou si členovia rodu pánov z Michaloviec, hojne už rozvetveného, rozdelili hrad nazývaný Michalovce.
Listinu preložil do slovenčiny pán Martin Slaninka. Sme mu … Pokračovať v čítaní

Hrad nad dedinou Vinné v stredoveku.

Ender 01

Hrad nad dedinou Vinné, nazývaný v stredoveku Nogmihal, Nagy Mihály, patril rodine pánov z Michaloviec a od XIV. storočia bol centrom michalovského panstva. Michalovské panstvo  sa rozprestieralo od Krivoštian, cez Staré, Michalovce, Jastrabie pri Michalovciach, po Lúčky a Klokočov. Ďalšie dve panstvá a hrady, … Pokračovať v čítaní

Hrad nad obcou Vinne

(video)