Dobové oblečenie pre Flauto Cantabile

OZ Zemplínsko užská hradná cesta už piatu sezónu sa stará o národnú kultúrnu pamiatku hradu pánov z Veľkého Michala (z Michaloviec). Hrad sa stal stálym cieľom turistických návštev občanov a návštevníkov mesta, rekreačných oblastí a regiónu. Popri náročnej stavebnej práci na hrade sa venujeme turistom. Oblečením pracovníkov  a remeselnými dieľnami vytvárame nevšednú atmosféru a dobrý zážitok návštevníkov hradu. Spolu s našmi partnermi vytvárame širokú ponuku pre návštevnosť v regióne.

Dôležitým partnerom je ZUŠ Michalovce a ich hudobno spevácky súbor Flauto cantábile, ktorý vystupuje aj na našich akciách. Pre nich sme zhotovili historické kostýmy. Oblečenie členov Flauto Cantabile v historických kostýmoch zvýrazní produkciu stredovekej muziky a spevu žiakmi ZUŠ Michalovce. Zvýši sa reprezentačná úroveň súboru, ktorý dôstojne reprezentuje mesto. Učinkujúci žiaci Flauto Cantábile tak budú šíriť krásu svojej speváckej a hudobnej produkcie na vysokej umeleckej úrovni. Dôstojne budú reprezentovať mesto na rôznych akciách, súťažiach a na akciách na hrade nad Vinným, ktoré budeme organizovať v budúcnosti.

Na toto oblečenie bolo poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Michalovce.

 

Tento obsah bol zaradený v Hradný denník. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.