Ekumenická Bohoslužba s posviackou kaplnky a odhalením pamätnej tabule priora Alberta

Ekumenická Bohoslužba s posviackou kaplnky a odhalením pamätnej tabule priora Alberta sa konala 21.mája 2017. Tento rok ju viedla Rímskokatolícka cirkev. Slúžiaci Bohoslužbu boli: Rímskokatolícka cirkev- dekan Pavúk, Juraj Rendeš (miestny  farár z Vinného), Evanjelická cirkev – Ján Meňky, Reformovaná cirkev – Juraj Gajdošoci, Pravoslávna cirkev- Sergej Barilik, Gréckokatolícka cirkev – Karol Knap. Služby boli vedené v duchu žalmu 127 :

“Ak Boh nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú …”

Nech Pán požehná naše dielo v prospech všetkých…

Na nádvorí hradu sa uskutočnila Bohoslužba, neskôr sme sa presunuli do kaplnky. Kaplnka bola znovu obnovená. Z každej cirkvi požehnal a posvätil toto miesto. V kaplnke sme na počesť významného pána, priora a bána Alberta dali vyhotoviť pamätnú tabuľu. Ktorú slávnostne odhalil rytier z rádu Maltézskych rytierov a Ing. Vladimír Sekela. Pán Sekela nám priblížil život a dôležitosť tejto osoby Alberta.

Na záver pre každého bol prichystaný guľáš. ďakujeme všetkým čo sa na tejto akcií podieľali.

Záznamy z akcie môžete nájsť na Slovenskom rozhlase, TV LUX, TV Mistrál.

Tento obsah bol zaradený v Hradný denník. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.