Hrad v Choňkovciach

O hrade v Choňkovciach.
Spracované podľa: Michal Slivka, Adrián Vallášek, Hrady a hrádky na východnom Slovensku.
Fotografie: www.varak.hu, heslo Alsóhunkóc.

Obec Choňkovce sa nachádza na na severovýchodnom okraji Potiskej nížiny, severovýchodne od Sobraniec. Prvá písomná zmienka je z roku 1409, v listine užského župana, kde dedinu uviedli menom Hunkolch. Patrila k Tibavskému hradnému panstvu. Pôvodne, ako celé široké okolie pod Vihorlatom, patrila kráľovi. V 12. storočí sa táto oblasť postupne, kráľovskými donáciami, stala majetkom šľachty. Dedinu Choňkovce vlastnil bán Aba a bližšie neznámy šľachtic Tyba.

V 13. storočí sa sa dedina stala súčasťou rozsiahleho šľachtického majetku pánov z Michaloviec (Nagymihályi de Nagymihály). Andrej a Jakov z Michaloviec, synovia Jakova, si v roku 1290 kúpili za 300 mariek od jobagiónov Užského hradu majetok Tibava.

Na panstve šľachticov z Michaloviec vznikli až štyri opevnené sídla. Opevnený šľachtický dvorec v Michalovciach, hrad nad dedinou Vinné, hrádok v Choňkovciach a hrádok v Podhorodi. Najmladším je hrádok v Choňkovciach.

Nachádza sa severne od obce na pozdĺžnomorskom chrbte zvanom Borola. Časť na ktorej sa nachádzajú zvyšky hrádku sa nazýva Hradzisko. Leží na úzkom skalnom chrbte, ktorý sa tiahne severozápadným smerom a otáča na juhovýchod. Zo severu a juhu hrádok chránil

i príkre, neschodné svahy. Z juhozápadu a severovýchodu ho chránili šijové priekopy vysekané do skaly. Ponad priekopu zo severovýchodnej strany viedlo ku hradu drevené premostenie. Prístupová cesta viedla po svahu od juhozápadu. Po prechode cez drevený most cesta vyústila na menšie nádvorie, rozmery 17×13 m.

 

Hlavný hradný objekt je na našom území celkom ojedinelý. Je
to obdĺžniková bloková stavba s vnútornými rozmermi 19 x 5 m. Postavili ju z lomového kameňa. Múry sú silné 135 cm. Stavba je na oboch čelách zakončená polygonálne. To ju robí výnimočnou a z
aujímavou. Vzhľadom na celkové rozmery stavby môžeme predpokladať vnútri objektu aspoň jednu deliacu priečku. Okrem suterénu musel mať hrádok minimálne dve podlažia. Doposiaľ získaný archeologický materiál – keramika, črepy – datujeme do 14. – 15. storočia.

Písomné pramene o hrade sú veľmi skromné a nejasné. Hrad v Podhorodi a hrad v Choňkovciach spomínajú listiny pod názvom Tibavský hrad – Tibavuara. Listina z roku 1337 hovorí o spoustnutom Tibavskom hrade a pravdepodobne sa vzťahuje ku hradu v Podhorodi. Iná listina z roku 1418 hovorí o Tibavskom hrade a pravdepodobne sa vzťahuje ku hradu v Choňkovciach…

Na základe keramických nálezov a podľa typológie, môžeme vznik hradu v Choňkovciach datovať do druhej polovice 14. storočia. Čas a príčiny zániku hradu sú neznáme. Zaujímavá je skutočnosť, že hrádky v Choňkovciach a Podhorodi sú od seba vzdialené iba 4 kilometre.

Tento obsah bol zaradený v Články. Zálohujte si trvalý odkaz.

3 odpovede na Hrad v Choňkovciach

  1. movlanx povedal:

    odkaz obsahuje aj záznam o tzv. staršom a novšom Tibavskom hrade v Podhorodi a pri Choňkovciach…

    http://www.youtube.com/watch?v=nw8W0i0WeS8&context=C4af8ce9ADvjVQa1PpcFPj7eqLSy5lBVaV6RNmhP-dRER7X4_MlvE=

  2. Spätné upozornenie: cheap liverpool shirt

  3. Spätné upozornenie: sevilla fc

Pridaj komentár