Kontakt

Občianske združenie

Zemplínsko-užská hradná cesta

sídlo: Gagarinova 3, 071 01 Michalovce
IČO: 42242053  Michalovce
e-mail (hradný): zemplinskehrady@gmail.com

Bankový účet :

  • VÚB banka 3208134255/0200           IBAN : SK67 0200 0000 0032 0813 4255

  • TATRA banka 2949038880/1100     IBAN : SK89 1100 0000 0029 4903 8880

kontaktná osoba: Ing Jaroslav Gorás – predseda správnej rady OZ ZUHraC

e-mail: zemplinskehrady@gmail.com
mobil:
0905 850 944 ; 0907 331 463