Podporený projekt z KSK v sezóne 2018

Projekt : „Zážitok na stredovekom hrade nad Vinným “ v roku 2018

podporený Košice Región Turizmus (Terra Incognita – TOP lokality)

 

Údaje o projekte a jeho výstupe – produkte kultúrneho CR

Hrad nad Vinným už osem rokov zažíva premenu z nebezpečnej ruiny na prístupný stredoveký hrad s nevšedným  zážitkom z atmosféry života na hrade a záchranných prác. Hrad je v blízkosti rekreačných oblastí Vinianskeho jazera a Zemplínskej Šíravy. Hrad leží v blízkosti prírodného dedičstva UNESCO. Lokalita hradu má jedinečné prvky kultúrneho dedičstva, je originálny a má schopnosť ďalšieho rozvoja nevšedného zážitku v regione a blízkych lokalít cestovného ruchu.

Záchranné práce sú realizované bez moderných stavebných postupov a nástrojov. Našou  snahou je priblížiť stredoveký stavebný postup a život na hrade, čím vytvárame nevšednú atmosféru a zážitok pre návštevníkov hradu nad Vinným a nášho kraja.

Realizáciou projektu je rozšírená ponuka služieb a vytvorenie produktového balíka služieb cestovného ruchu. Je dobudovaná materiálová základňa, ktorú nebolo možné hradiť z iných zdrojov a boli vytvorené podmienky pre prezentáciu dobovej hudby v paláci, nevšedného dreveného šľapacieho žeriavu a historických remesiel. Ponuka služieb návštevníkom je rozšírená o nevšedné aktivity a zážitky z pobytu na hrade. Tieto služby je možné spájať do rôznych balíkov cestovného ruchu. Tie následne s primeranou propagáciou budú ponúknuté na predaj ako produkt cestovného ruchu založenom na historickom dedičstve. Tým by malo byť zabezpečené finančné krytie prevádzkových nákladov v ďalšom období.

Národná kultúrna pamiatka hradu nad Vinným ponúka hradnú pivnicu z cca 60 miestami na sedenie a možnosť ochutnávky regionálneho vína  so someliérom a dobových jedál. Hradný palác je čiastočne zrekonštruovaný a ako jeden z mála rozpadnutých hradov je zastrešený. Poschodie paláca s kaplnkou ponúka 110m2 plochy na rôzne akcie a pohostenie pod strechou. Vďaka podpore KSK – Košice Región Turizmu je hradný palác už s vlastným prenosným hudobným nástrojom.

Na nádvorí hradu je niekoľko remeselných dielní. Nad vstupom do pivnice je malé pódium na divadelné vystúpenie a produkciu historickej hudby. Zakrytím archeologickej sondy vznikne veľké „pódium“ pre divadelné hry a hudobné vystúpenia. Nádvorie hradu ponúka veľkú plochu pre divákov. V historickej časti pri paláci je vybudované predajné miesto na malé spomienkové predmety z hradu.

 

Dlhodobým cieľom je :

  • vytvoriť podmienky pre dlhodobú správu hradu a riadenia aktivít na hrade
  • vytvoriť podmienky pre stálu prezentáciu regionálneho salónu vín vých. a tokajskej oblasti
  • vytvoriť dlhodobé partnerstvá s kultúrnymi inštitúciami a cestovnými organizáciami
  • vytvoriť dlhodobé partnerstvá s hotelmi a penziónmi v rekreačných oblastiach a okolí
  • vytvoriť dlhodobé partnerstvo s Termalparkom a smerovať ich návštevníkov k nám

Výsledkom realizácie projektu je dlhodobé zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti kraja prostredníctvom ponuky produktu cestovného ruchu založenom na historickom dedičstve, nevšedných pracovných postupoch, remeselných dieľňach a zážitku z návštevy hradu.

Cieľ projektu a sezóny 2018 bol naplnený

Popis realizovaných aktivít:

-  Zhotovenie funkčnej repliky stredovekého dreveného šľapacieho žeriavu

– Zabezpečiť výrobu hudobného prenosného orgánu do hradného paláca

– Vyhotoviť kostýmy pre hradnú posádku a hostí

-  Materiálovo dobudovať remeselne dielne a rozšíriť počet prezentovaných remesiel

– vytvoriť a osadiť nosiče informačných tabúľ o akciách na hrade a smere trás

– vydať tlačoviny pre penzióny a hotely okolia

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Hradný denník. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.