Práce podporené z KSK (Terra Incognita)

Hrad nad Vinným – miesto, kde radi prichádzate / 2019

Riadiaci výbor programu Terra Incognita Košického samosprávneho kraja sa rozhodol podporiť predložený projektový zámer s názvom Hrad nad Vinným – miesto, kde radi prichádzate v sume 13 000 € .

Spolufinancovanie projektu OZ ZUHraC bolo 2 045,63 €  = 11,26 % .

Finančný príspevok bol využitý nasledovne:

  • Vybudovanie informačného bodu
  • Drevo na vyhotovenie zárubní
  • Oprava prístupovej cesty k hradu (len nutná udržba)
  • Vybudovanie odstavnej plochy (parkovisko pri lesnej ceste)
  • Dopravné značenie pri cestách
  • Sčítač pohybu návštevníkov

Aktivity boli spolufinancované Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.

 

Krátkodobým cieľom projektu bolo :

  • vybudovanie informačného bodu

Stredná a južná miestnosť prízemia východného paláca boli po ukončení archeologického výskumu zmenené zo skladových priestorov na priestor pre prvý kontakt s návštevníkom mimo nádvoria hradu. Na podlaha miestnosti bola uložená tehlová dlažba. Uložením dlažby sa zmenil charakter miestnosti, ktoré nadobudli dôstojnejší ráz. Miestnosti treba vybaviť informačnými tabuľami a drobným mobilárom.

 

  • zlepšenie stavu lesnej prístupovej cesty na hrad, rozšírenie odstavnej plochy pre osobné automobily

Pre zlepšenie stavu povrchu lesnej prístupovej cesty bolo nakúpené cca 130 ton drveného cestného asfaltu. Materiál bol dovezený k ceste a po celej 3 km dlhej trase vysypaný na kopách. Do najkritickejších úsekov bol rozvezený a urovnaný asfalt. Realizácií tejto časti projektu nepriala oneskorená likvidácia kalamitného dreva. Musíme však rešpektovať, že sme na ceste správcu lesov a jeho správa a režim je prvoradý. Začiatkom sezóny 2020 budeme pokračovať v zasypávaní dier na lesnej prístupovej ceste. Povrch prístupovej cesty  hneď za Vinianskym jazerom bol pre dlhodobé zanedbanie údržby ťažko prejazdný a nebezpečný. Vďaka povoleniu presunu financií v rámci projektu sme s pomocou Správy ciest v Michalovciach zaasfaltovali horúcim asfaltom nebezpečné úseky a prístup na hrad spravili pohodlným pre motorizovaných návštevníkov. Pre rozšírenie odstavnej plochy pre osobné automobily sme naviezli 66 ton kameňa a betónového odpadu. Kamenivo a betón boli ukladané do drôtených košov, ktoré boli vyrobené z nakúpených výstužných betonárskych sieti / originál Gabionové siete sú drahé /. Objem materiálu, ktorý treba uložiť a upravovaný svah je veľký a v prácach sa bude pokračovať v nasledujúcej sezóne po získaní vhodného materiálu. Úloha splnená – s pokračovaním v nasledujúcich sezónach.

 

  • Zlepšenie prístupnosti pre návštevníka – zlepšenie dopravnej navigácie na cestách z Košíc, Sobraniec a Humenného – výroba dopravných značiek a ich osadenie

Pre lepšiu prístupnosť hradu automobilom boli objednané hnedé dopravné značky. Ich osadenie popri cestách je podmienené schválením príslušných štátnych orgánov. Prístupové cesty na hrad sú na cestách 2. triedy / príslušný Dopravný inšpektorát v Michalovciach a Odbor dopravy a cestného hospodárstva v Michalovciach. Cesta od Košíc je na cestách 1. triedy / príslušný Dopravný inšpektorát v Košiciach a Odbor dopravy a cestného hospodárstva v Michalovciach. Pre potrebu vyjadrení sme zadali vypracovanie projektu osadenia dopravných značiek dopravnému inžinierovi. Pre časovú náročnosť legislatívneho procesu nie je proces povolenia ukončený. Urgovaniu vyjadrení sa budeme v zimných mesiacoch. Úloha čiastočne splnená s pokračovaním v nasledujúcej sezóne.


  • Zlepšenie informačnej dostupnosti – zakúpenie a osadenie sčítača pohybu návštevníkov s rozlíšením smeru pohybu

Sčítač pohybu návštevníkov bol zakúpený. Počas archeologických prác na hrade v sezóne 2019 bol objavený pretí vchod na hrad, ktorý bol aj posledným vstupom do hradu pred jeho zánikom. Plánované osadenie ščítača pohybu návštevníkov na prístupovej ceste od východu sa ukázalo ako menej vhodné. Plánujeme trvalú prístupovú cestu pre návštevníkov umiestniť do priestoru novo objavenej brány, na ktorej sme začali sanačne práce. Pre uskutočnenie nášho zámeru je potrebné odstrániť suťový zával /pod dohľadom archeológa – máj 2020 /.

Na prístupovej ceste hneď za bránou bude osadený v murive ščítač pohybu návštevníkov. Vhodnosť trvalého riešenia bol na hrade odkonzultovaný s dodávateľom. Úloha čiastočne splnená s pokračovaním v nasledujúcej sezóne.

 

Ďalšie podporné aktivity zabezpečené v roku 2019 žiadateľom boli:

1 – Kamenárska dielňa vyrába nárožné kamene.

2 – Kováči vyrábajú mreže, okenice, vráta a kotvy.

3 – Tesári stavajú lešenie, debnenie, vyrábajú zárubne, schody a aj drevený žeriav a iné stroje

4 – Murári ručne robia maltu, zdvíhajú kamene a tradične murujú a hasia vápno.

5 – Košíkarstvo patrí medzi nové remeslá – ich výrobky sú použiteľné na stavbe a v kuchyni

6 – Sieťarstvo vyrába siete na lešenie

7 – Tradičná kuchyňa ponúka spracovanie medvedieho cesnaku, hroznové listy na holúbky, bazový kvet, plody drienky, čerešne, sliviek, bazy čiernej až po nakladanie hradnej kapusty

8 – Vinárstvo sa venuje vinohradu na hrade a pod hradom. V hradnej pivnici je možnosť ochutnávky kvalitných vín z Pivnice Orechová, Tibava a Tokajskej oblasti.

9 – Krajčírska dielňa pripravuje tradičné oblečenie aj kostýmy pre hostí.

10 – Tokár sústruží drevo a vyrába drevené nádoby a svietniky , remeslo si odskúšalo veľa hostí hradu.

11 – Brusič na drevenom stojane a pieskovcovom bruse ostrí nože a náradie.

12 – kovotepec / zimný kovaľ / vyrába zbroj pre hradnú posádku.

13 – obuvník a brašnár šije kapsičky pre zamestnancov, topánky /návleky/ ale aj opravil aj kováčsky mech a pripravuje nové mechy.

14 – najväčší záujem vzbudil nový stroj na výrobu povrazov a zapojenie návštevníkov do výroby povrazov

O projekte sa môžete dozvedieť aj zo stránky Terra Incognita –> TU

Niektoré práce si môžete pozrieť aj tu :

Tento obsah bol zaradený v Hradný denník. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.