Práce už začali

Práce na hrade nad Vinným sú v plnom prúde. Aj napriek chorobe COVID-19, už sme sa do prác pustili (samozrejme za všetkých opatrení). Začali sme archeologickým výskumom. A to odstránením sutiny a iných nánosov na tretej dosiaľ nájdenej bráne. Táto brána bola ako posledná  v období hradu využívaná.

Hlavným finančným partnerom pre hrad je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Vďaka podporenej dotácií v programe Obnovme si svoj dom 1.4  s názvom “Stabilizácia južnej steny južného paláca a hradby na hrade nad Vinným” .

Zámerom projektu je staticky stabilizovať južnú stenu južného paláca. Náročná expozícia pre postavenie lešenia z južnej strany hradu na strmom skalnom brale a veľká výška zásahu si vyžaduje náročné drevené lešenie a rozdeliť prácu do viacerých stavebných etáp.

Cieľom je odstrániť spadnutú sutinu v priestore prístupu z brány do hradu pre vznik trvalého vstupu do hradu.

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Tento obsah bol zaradený v Hradný denník. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.