Od kráľovského erbu rytiera Alberta po erb mesta Michalovce

OZ ZUHraC bola podporená aj finančnou podporou mesta Michalovce. Názov projektu: Od kráľovského erbu rytiera Alberta po erb mesta Michalovce.

Projekt a jeho cieľe:

Erb mesta Michalovce a premena jeho predlohy – erbu pánov z Michaloviec je v súčasnosti popísaný a zobrazený na viacerých miestach. Neexistuje však spoločné zobrazenie v jednotnej mierke a hmote. Cieľom projektu je znázorniť erby  vo veľkej mierke tak, aby boli zrozumiteľné a vnímateľné pre širokú verejnosť a mládež. Zhotovenie erbov maľovaním, alebo kovotepecký z farebného plechu na drevenú podložku formátu A2 umožní jeho prenosnú inštaláciu na rôznych akciách. Realizáciou projektu oboznámime širokú verejnosť s podobou a vývojom erbu pánov z Michaloviec- vlastníkov mesta. Počnúc najstarším zemianskym erbom zo 14.storočia, kráľom Žigmundom povýšeným erbom rytiera Alberta z Michaloviec, barónskym a grófskym erbom Sztárayjovcov, erbom obtočeným drakom, najstaršie podoby erbov mestečka Michalovce až po súčasný erb mesta. Spolu 9 erbov.

Projekt bol podporený primátorom mesta, ale nie v plnej výške preto sa nepodarilo zrealizovať všetkých 9 erbov.

Realizácia projektu bola v spolupráci s Agentúrou UHAL, ktorá zhotovila grafické spracovanie a tlač tabúľ s podobami erbov na drevený podklad formátu A2. Ďalšie prípravné, zlatnícke a maliarske práce boli vykonávané dobrovoľnícky členmi združenia. Vo finálnej podobe boli zrealizované tri erby. Projekt považujeme za úspešný a rozpracovaných je ďalších šesť erbov.

Tento obsah bol zaradený v Články, Hradný denník. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.