Pekné hradné nádvorie

Realizáciou projektu Pekného hradného nádvoria bola vytvorená kamenná plocha na nádvorí Hradu nad Vinným. Realizáciou projektu sme dosiahli, že nádvorie je od drenážované a teda v čase silných zrážok nebude stáť voda na nádvorí, rovnako aj v čase topenia snehu nádvorie už nebude blatisté. Ďalším pozitívom realizácie projektu je, že v čase sucha a silného vetra nebude sa víriť prach z nádvoria.

Po urovnaní terénu po plytkých rýhach boli v teréne rozložené masívne plytké andezitové kamene s funkciou obruby vydláždenej plochy. Dlažba bola ukladaná do pieskového lôžka.

Výstupom projektu je estetická úprava nádvoria, ktorá v jari po zazeleňaní trávnatých plôch bude pôsobiť estetickým dojmom. Samozrejme, že kamenná dlažba je aj bezpečnou alternatívou prašného nádvoria.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou KSK.

Tento obsah bol zaradený v Hradný denník. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.